• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeAdvocatenmr. P.Th. van Jaarsveld

mr. P.Th. van Jaarsveld

Paul van Jaarsveld studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al tijdens zijn studie werd hij senior-gerechtssecretaris bij het Gerechtshof te Leeuwarden waar hij zich uitsluitend met strafzaken bezighield. Deze waren zeer divers van aard. Na deze leerzame tijd, inclusief een kort uitstapje van één jaar naar de rechtbank te Groningen, werd Paul in 2007 advocaat. Al snel merkte hij dat het strafrecht hem ook in die hoedanigheid bleef trekken.

Inmiddels heeft Paul een praktijk opgebouwd waarin zeer verschillende soorten verdenkingen voorkomen. Te denken valt hierbij aan levens- en overige geweldsdelicten, maar ook verschillende vormen van fraude, witwassen, drugsdelicten en zedenkwesties.

Zijn bijstand begint vaak al voor het eerste verhoor door de politie (of andere opsporingsinstantie) en duurt tot de einduitspraak. “Alle bij een strafrechtelijke procedure betrokken personen genieten mijn respect, maar mijn volledige toewijding en inzet zijn gericht op de behartiging van de rechten en belangen van mijn cliënt.”, aldus Van Jaarsveld. Dit uitgangspunt is merkbaar in zijn wijze van optreden. Hierdoor wordt hij door zijn cliënten gewaardeerd en vertrouwd.

Paul is lid van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten)

Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Strafrecht

Deze registratie verplicht Paul elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Functie:

Advocaat

Kennis maken?

pvj@lw.nl
Vestiging Groningen