• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeParticulierSociale zekerheidsrecht

Sociale zekerheidsrecht

Mijn uitkering is afgewezen, kunnen jullie mij helpen?

Het gebeurt helaas regelmatig dat een eerste aanvraag voor een uitkering door het UWV of de gemeente afgewezen wordt, of dat u ten onrechte gekort wordt. Dit is zeer vervelend voor u en het zorgt meestal voor veel financiële onzekerheid. Een bezwaarprocedure is vaak complexer dan mensen zelf doorhebben en een advocaat kunt u daarom vaak goed gebruiken. LW Advocaten kan de bezwaarprocedure voor u voeren en als u helemaal zonder financiële middelen dreigt te raken, dienen wij alvast een verzoek in bij de rechtbank tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Wij kunnen u helpen wanneer uw uitkering ten onrechte is beëindigd, een verstrekte uitkering wordt teruggevorderd of wanneer u ten onrechte een boete krijgt opgelegd. Vaak kunt u de kosten voor uw advocaat vergoed krijgen van de overheid, soms aangevuld met bijzondere bijstand. Onder de streep kost u het dan niets. Daarom kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken om uw vraag te bespreken, zodat u van tevoren weet of dit u iets gaat kosten.

Voor advies en/of vragen over sociale zekerheidsrecht, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: (050) 3603768. Wij helpen u graag verder.