• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsIs het verplicht een mondkapje te dragen op de werkvloer?

Is het verplicht een mondkapje te dragen op de werkvloer?

Nieuws

Kan een werkgever een werknemer verplichten om een mondkapje te dragen op de werkvloer om ervoor te zorgen dat de werknemers minder risico lopen? De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 13 januari 2021 dat een werknemer die weigert om op de werkvloer een mondkapje te dragen, de toegang tot de werkvloer kan worden ontzegd zolang hij geen mondkapje draagt. Tot die tijd mag de werkgever de loonbetaling opschorten zolang de werknemer niet voldoet aan de instructie om een mondkapje te dragen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat sprake is van een redelijke instructie van de werkgever met betrekking tot het dragen van een mondkapje. Deze instructie maakt een gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

Na de uitspraak van de voorzieningenrechter op 13 januari 2021, heeft werknemer verklaard de beslissing van de rechter te aanvaarden en een mondkapje te zullen dragen. Daarop heeft de werkgever vervolgens gereageerd dat het feit dat de werknemer na de beschikking van de voorzieningenrechter pas bereid is om een mondkapje te dragen, heeft geleid tot schade voor de werkgever. De werkzaamheden van de werknemer zijn namelijk verricht door collega’s en deze zijn daar ook voor uitbetaald. Daardoor heeft de werkgever dubbele kosten geleden. Ook heeft de weigering van de werknemer geleid tot veel emotie en spanning bij zowel de werkgever als de collega’s van werknemer. Om deze reden wenst de werkgever de arbeidsovereenkomst te beëindigen doormiddel van een vaststellingsovereenkomst.

De werknemer ging niet met dit voorstel akkoord en wilde met de werkgever in gesprek om de arbeidsverhoudingen te herstellen. De werkgever heeft vervolgens de verhoudingen opnieuw onnodig op scherp gezet door de werknemer te sommeren om de volgende ochtend om 7:00 uur weer aan het werk te gaan, zonder in te gaan op het verzoek van de werknemer om de arbeidsverhoudingen te herstellen. De werknemer ging hier niet mee akkoord, waarna de werkgever de loondoorbetaling opnieuw heeft gestaakt. Vervolgens heeft de werkgever een ontbindingsverzoek gedaan van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Goed werkgeverschap

Op 5 maart 2021 heeft de kantonrechter een beschikking gegeven en geoordeeld dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding waardoor de arbeidsovereenkomst niet kan worden voortgezet De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van verwijtbaar gedrag aan de zijde van de werknemer.

De werkgever heeft na de uitspraak van de voorzieningenrechter onvoldoende gedaan om de onderlinge verhoudingen te herstellen en gezorgd voor verdere escalatie van het onderlinge conflict. De werkgever had namelijk, na de uitspraak en het aanbod van werknemer om zijn werkzaamheden met mondkapje te hervatten, als werkgever professioneel moeten zijn en het conflict met de werknemer moeten oplossen. In plaats daarvan heeft de werkgever de werknemer een beëindigingsverzoek gedaan. Deze opstelling van de werkgever getuigt niet van goed werkgeverschap.

Uit bovenstaande uitspraken kan worden geconcludeerd dat een werkgever een instructiebevoegdheid heeft om de werknemer te verplichten om een mondkapje te dragen op de werkvloer. De weigering tot het dragen van een mondkapje leidt niet meteen tot ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. Indien de werknemer zich alsnog bereid verklaard om te voldoen aan de mondkapjesplicht van de werkgever, kan de werkgever de werknemer niet ontslaan op grond van ernstig verwijtbaar gedrag. Als goed werkgever is de werkgever dan verplicht om de arbeidsverhouding met de werknemer te herstellen.

Klik hier om naar de uitspraken te gaan: uitspraken.rechtspraak.nl en uitspraken.rechtspraak.nl

Heeft u vragen of over dit onderwerp of heeft u zelf als werkgever of werknemer een probleem omtrent het dragen van mondkapjes op de werkvloer?

Neem dan contact op via (050) 360 37 68 of info@lw.nl