• Toegankelijk voor iedereen

 • Gratis oriënterend gesprek

 • Jouw belang voorop

HomeOndernemerInsolventierecht

Insolventierecht

Mijn onderneming zit in financieel zwaar weer, wat kan ik doen?

Ondernemen is niet altijd makkelijk en elke ondernemer kan op een bepaald moment in financieel zwaar weer komen. Met LW Advocaten aan uw zijde staat u er dan niet alleen voor. Wij beschikken over een team advocaten die tot ondernemende oplossingen komen. Ze kennen de denkwijze van de curator en weten in netelige situaties altijd tot de beste uitkomst te geraken. Samen met u maken ze een risico-analyse en een plan van aanpak.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op. Tijd is winst: Want als u snel handelt, vergroot u de kansen op een goede afloop en zijn er meer mogelijkheden om een faillissement af te wenden.

Is uw onderneming financieel gezond en wilt u voorkomen dat deze in zwaar weer terecht komt? Neem dan ook contact met LW Advocaten op. We houden uw juridische en fiscale bepalingen tegen het licht en maken zo uw bedrijfsrisico’s inzichtelijk.

WSNP

Naast een faillissement, kunnen mensen die buiten hun schuld in een schuldsituatie zijn terecht gekomen via de Wettelijke Schuldsaneringregeling Natuurlijke Personen werken aan een schuldvrije toekomst. Na het succesvol voltooien van de regeling kan dan een zogenaamde ‘schone lei’ toegekend worden. Dit betekent dat de schulden niet langer wettelijk afdwingbaar zijn en de schuldenaar een nieuwe start kan maken.

Onze advocaten kunnen de volgende vragen voor u beantwoorden:

 • Hoe kom ik in aanmerking voor de Wsnp?
 • Wat kan ik doen als de gemeente weigert een verklaring ex art 285 Faillissementswet (schuldsaneringsverklaring)  af te geven?
 • Ik heb schulden in Nederland maar woon in het buitenland. Kan ik een verzoek indienen voor toelating tot de Wsnp?
 • Kan ik met een fraudeschuld worden toegelaten tot de Wsnp?
 • Kan ik met een CJIB-boete of schadevergoedingsmaatregel worden toegelaten tot de Wsnp?
 • Ik heb hoge schulden en een laag inkomen. Kan ik toch een verzoek tot Wsnp indienen?
 • Wanneer wordt er beslist op mijn verzoek tot toelating tot de Wsnp?
 • Is er een minimum schuldbedrag of minimum aantal schuldeisers om in aanmerking te komen voor de Wsnp?
 • Kan ik nog proberen de schuldeisers te dwingen om mee te werken aan een schuldsanering zonder toepassing van de Wsnp?
 • Kan ik hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank in een WSNP?

Vordering indienen

Heeft u een vordering in een faillissement dat door één van onze curatoren wordt behandeld? Dan kunt u deze via onderstaand formulier indienen.

Vergeet niet om ook bewijsstukken toe te voegen, deze zijn van belang om uw vordering te kunnen beoordelen.

 • Vordering indienen

 • Gegevens crediteur

 • Gegevens vordering

 • Upload hier de bewijsstukken van uw vordering

 • Max. bestandsgrootte: 50 MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.