• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeAdvocatenmr. D.Y. Li

mr. D.Y. Li

Yung Li is advocaat en één van de grondleggers van LW advocaten. Hij is lid van INSOLAD, de vereniging van insolventieadvocaten en wordt door de rechtbank regelmatig gevraagd om als curator een faillissement af te wikkelen.

Yung bedenkt graag oplossingen voor ondernemers. Het doel bereikt hij door goed te onderhandelen, maar een procedure schuwt hij indien nodig niet. Het is iemand met een ondernemersgeest die in brede zin met een ondernemer mee kan denken.

Yung zijn oplossingsgerichtheid blijkt wel uit een zaak met een Chinese ondernemer. Die zat al 12 jaar in een geschil en de zaak zat behoorlijk in een impasse. Yung schikte de zaak binnen een half jaar: Cliënt blij, tegenstander blij!

Naast de advocatuur is Yung ook actief in het bestuur van Stichting Inspraakorgaan Chinezen, een overkoepelend overlegorgaan voor de Chinese gemeenschap met de overheid.

Yung heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Ondernemingsrecht
– Insolventierecht

Deze registratie verplicht Yung elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Functie:

Advocaat

Kennis maken?

li@lw.nl
Vestiging Groningen