• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeOndernemerSociale zekerheidsrecht

Sociale zekerheidsrecht

Mijn werknemer is langdurig arbeidsongeschikt, wat moet ik doen om te zorgen dat ik geen loonsanctie van het UWV krijg?

Een werknemer die om wat voor reden ook arbeidsongeschikt is geraakt, wil vaak zelf ook weer zo snel mogelijk aan het werk. Wanneer er door de UWV wordt besloten dat er niet genoeg inspanning is geleverd om de re-integratie te bevorderen, kan er een loonsanctie worden opgelegd. Om zo’n vervelende situatie te vermijden is het zaak dat een werkgever zorgvuldig met de re-integratie van de werknemer omgaat. Samen ga je als werknemer en werkgever kijken naar wat er ondanks de belemmering mogelijk is. Aan de hand van de Wet verbetering poortwachter moeten er een aantal stappen worden genomen om dit zo verantwoord mogelijk te laten gebeuren. Echter komen hier veel complicaties bij kijken. LW advocaten beschikt over specialisten die u hierin kunnen bijstaan en adviseren.

Voor advies en/of vragen over sociale zekerheidsrecht, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: (050) 3603768. Wij helpen u graag verder.