• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsMogen kinderen zelf kiezen waar ze willen wonen?

Mogen kinderen zelf kiezen waar ze willen wonen?

Blog - Familierecht

Veel mensen denken dat kinderen vanaf 12 jaar na de scheiding van de ouders zelf mogen kiezen bij welke ouder zij willen wonen of hoe vaak ze de andere ouder willen zien. Hoewel kinderen van 12 jaar en ouder misschien beter kunnen uiten wat zij willen na een scheiding, is het zeker niet zo dat zij kunnen of mogen kiezen. Pas wanneer het kind 18 jaar wordt en volwassen is, besluit het helemaal zelf hoe het invulling geeft aan het contact met beide ouders.

Waar komt het hardnekkige gerucht van de zelf-beslissende 12-jarige dan vandaan?

Kindgesprek

Als ouders van een kind van 12 jaar of ouder gaan scheiden, is de rechter in die echtscheidingszaak verplicht het kind te horen. Dit geldt overigens ook in zaken over omgang, ouderlijk gezag of ondertoezichtstelling. Bij zaken over alimentatie geldt dit voor kinderen vanaf 16 jaar.

In het zogenaamde kindgesprek of kinderverhoor wordt aan het kind zijn of haar mening gevraagd over zaken waar zij bij betrokken zijn. Dit kan gaan over wat de wensen zijn over de verdeling van de zorg tussen ouders, bij wie ze kerst vieren of hoe ze hun verjaardag willen vieren. Dit gesprek vindt plaats zonder aanwezigheid van de ouders om het kind de gelegenheid te geven vrijuit te spreken. Het gesprek met de rechter is informeel en duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens de zitting die daarna plaatsvindt tussen de ouders geeft de rechter wel een korte samenvatting van wat er is besproken, maar vooraf wordt met het kind afgestemd welke informatie met de ouders mag worden gedeeld. Een kindgesprek is niet verplicht en een kind kan er ook voor kiezen om de rechter een brief of e-mail te schrijven.

De beslissing

De rechter houdt bij zijn of haar beslissing rekening met wat het kind tijdens het kindgesprek heeft gezegd. Dat houdt niet in dat de rechter wat het kind wil zonder meer overneemt. De rechter moet de belangen van alle partijen overwegen en daarbij kan het zijn dat een andere beslissing beter is voor het kind. In dat geval zal de uiteindelijke beslissing dan ook niet of niet volledig overeenkomen met de mening of de wensen van het kind. Hierbij geldt overigens in de praktijk wel dat hoe ouder het kind is, hoe zwaarder zijn of haar mening mee zal tellen in de besluitvorming. De wensen van een 17-jarige leggen dus meer gewicht in de schaal dan die van een 12-jarige. Maar als een kind bijvoorbeeld aangeeft een van zijn ouders niet meer te willen zien, wordt dit niet in zijn belang gevonden en dan zal een rechter toch op zoek gaan naar manieren om dit contact wel weer tot stand te laten komen.

Hoewel kinderen vanaf 12-jarige leeftijd dus wel aan mogen geven wat zij graag zouden willen, kan een kind pas vanaf 18-jarige leeftijd daadwerkelijk zelf beslissingen nemen over waar ze willen wonen na de scheiding en welk contact ze willen met de andere ouder.

Gaat u scheiden of heeft u een geschil met uw ex-partner over waar uw kinderen komen te wonen na de scheiding of over omgang? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via info@lw.nl of op 050-3603768. Met andere juridische vragen omtrent uw kinderen of omtrent de echtscheiding helpen wij u ook graag verder.