• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsTVL relevant bij vaststellen huurkorting

TVL relevant bij vaststellen huurkorting

Nieuws

Ondernemers die vanwege de coronacrisis financieel nadeel ondervinden krijgen in veel gevallen gelijk wanneer zij vragen om huurkorting bij de rechter. In de rechtspraak tekent zich een lijn af waarin ondernemers 25 tot 50% huurkorting krijgen toegewezen. Tot voor kort werd bij die huurkorting nog geen rekening gehouden met ontvangen overheidssteun. Tot de rechtbank van Amsterdam oordeelde dat voor de berekening van de huurkorting de ontvangen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) meetelt.

De rechtbank deed deze uitspraak op 9 maart in een bodemzaak tussen het Amsterdamse Hotel V Frederiksplein en de verhuurder IJboulevard Amsterdam Monumenten. De rechtbank oordeelde dat de coronacrisis en de daaruit vloeiende gevolgen als een onvoorziene omstandigheid zijn aan te merken in de zin van artikel 6:258 BW. Uit de huurovereenkomst tussen het hotel en de verhuurder bleek niet dat partijen rekening hebben gehouden met een pandemie met zeer ver strekkende gevolgen.

Omdat géén van beide partijen verantwoordelijk kan worden gehouden voor de coronacrisis, dient het risico in beginsel verdeeld te worden over beide partijen. Bij het berekenen van een gewijzigde huurprijs vormen omzetcijfers het uitgangspunt. Daarbij wordt de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) buiten beschouwing gelaten. Anders is dat voor de TVL. De TVL is immers bedoeld voor het dekken van vaste lasten. Dit heeft volgens de rechtbank van Amsterdam een direct dempende werking op de negatieve gevolgen van het afgenomen huurgenot.

Wijziging huurprijs met terugwerkende kracht

De wijziging van de huurprijs kan met terugwerkende kracht door de rechter worden verleend. In het geval van Hotel V Frederiksplein wordt bepaald dat de huurovereenkomst met ingang van 16 maart 2020 wordt gewijzigd. Als uitgangspunt geldt dat huurder en verhuurder gelijkelijk risico dragen. Bij een omzetdaling van 100% wordt uitgegaan van een huurprijsvermindering van 50%. De rechtbank van Amsterdam telt de ontvangen TVL op bij de behaalde omzet en berekent op de volgende wijze de huurkorting:

Oorspronkelijke huur – (percentage omzetdaling coronacrisis / 2) = gewijzigde huurprijs

Tot slot merkt de rechtbank op dat eventuele boetes, wettelijke rentes en incassokosten niet meer verschuldigd zijn, nu ook de huurprijs (met terugwerkende kracht) is gewijzigd.

Klik hier om naar de uitspraak te gaan: uitspraken.rechtspraak.nl

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u als ondernemer hulp nodig bij de onderhandeling over huurkorting?

Neem dan contact op met Daan Peper via (050) 360 37 68 of info@lw.nl.

 

Tekst: Daan Peper