• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeGezag

Gezag

Wat is gezag?

Op deze pagina vind je informatie over verschillende onderwerpen die met het gezag te maken hebben.

Gezag is het recht van ouders om beslissingen te nemen over hun kind. Het recht op gezag houdt ook in een recht op informatie over het kind en het recht en de plicht om voor een kind te zorgen, zowel financieel als feitelijk. Er zijn verschillende manieren om het gezag over een kind te krijgen.

Eenhoofdig gezag

Bij eenhoofdig gezag is er een ouder belast met het gezag over het kind. Meestal is dit alleen de moeder, want die heeft vanaf de geboorte van het kind automatisch gezag over het kind. Maar het eenhoofdig gezag kan ook aan de rechter zijn gevraagd, bijvoorbeeld omdat samen het gezag over een kind hebben niet meer mogelijk is.

Gezamenlijk gezag

Het uitgangspunt van de wet is tegenwoordig dat de ouders van een kind samen het gezag uitoefenen en dus samen beslissingen nemen over een kind. Wanneer ouders getrouwd zijn (of geregistreerd partner), heb je automatisch samen het gezag over je kinderen. Bij een scheiding blijft dit in principe ook altijd zo doorlopen.

Wanneer je niet getrouwd bent, krijgt alleen de moeder het gezag, tenzij ouders aan de rechtbank aangegeven dat de andere ouder ook het gezag moet krijgen.

Dit betekent niet dat deze zorg altijd 50-50 wordt verdeeld. Hoe de zorg voor een kind wordt verdeeld, hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld hoe ver ouders uit elkaar wonen, wat ieders financiële situatie is, hoeveel beide ouders werken en natuurlijk wat voor het kind prettig en wenselijk is.

Welke beslissingen

Belangrijke beslissingen die door ouders samen moeten worden genomen als er sprake is van gezamenlijk gezag zijn: schoolkeuze, medische beslissingen en natuurlijk hoe de zorg tussen beide ouders verdeeld wordt. Het is de bedoeling dat ouders hier zoveel mogelijk samen uitkomen en daar ook hun best voor doen. Als dit niet lukt, is er de mogelijkheid om aan de rechter te vragen om een beslissing te nemen. Ouders moeten zich hier dan beide aan houden.

Over veel voorkomende vragen over het gezag, kan je hier meer lezen of neem meteen contact op met Stefanie de Vries