• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsArbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Blog - arbeidsrecht

Ondernemers opgelet! Op 16 februari 2021 heeft het Hof Amsterdam een uitspraak gedaan over de vraag of bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of op grond van een overeenkomst van opdracht. Hierbij heeft het Hof geoordeeld dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst, waardoor zij als werknemer gekwalificeerd worden.* Hierdoor zullen platformbedrijven als Deliveroo en  Über hun bezorgers waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst moeten aanbieden, tenzij de Hoge Raad nog tot een ander oordeel komt.  Deze uitspraak kan consequenties voor maaltijdbezorgbedrijven hebben, waardoor het van belang is om hiervan kennis te nemen. In deze blog wordt uitgewerkt waar u als ondernemer rekening mee dient te houden om er zo voor te zorgen dat een overeenkomst van opdracht niet wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst.

Alle omstandigheden van het geval en partijbedoeling niet van belang

Voor de kwalificatie van de overeenkomst is het niet van belang wat voor bedoeling u had bij het sluiten van de overeenkomst, hier houdt de rechter namelijk geen rekening mee. De rechter zal enkel naar de omstandigheden van het geval kijken, dus wat u heeft afgesproken en hoe u de overeenkomst vorm heeft gegeven. Hierbij wordt naar de volgende elementen gekeken.

Arbeid

Bij zowel een overeenkomst van opdracht en arbeidsovereenkomst is sprake van arbeid. Van belang is dat bij een overeenkomst van opdracht geen verplichting tot persoonlijke arbeid geldt, dit is bij een arbeidsovereenkomst wel het geval. Indien u dus overeenkomt dat een persoon de arbeid persoonlijk dient te verrichten, dan zal al sneller sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Ook indien u overeenkomt dat de andere partij zich bij gelegenheid mag laten vervangen, maar dat dit niet permanent wordt geaccepteerd, dan zal al snel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Loon

Bij een overeenkomst van opdracht is het van belang dat de andere partij naar u factureert en dat de andere partij invloed heeft op de tarieven. Het is van belang dat de manier van betalen niet lijkt op het betalen van loon zoals bij een arbeidsovereenkomst.

In dienst van

Bij een overeenkomst van opdracht dient de andere partij zelf te bepalen op welke wijze hij zijn werkzaamheden uitvoert. Er moet geen sprake zijn van een gezagsrelatie zoals bij een arbeidsovereenkomst het geval is. Indien u bijvoorbeeld met een GPS-systeem constant de locatie van de andere partij kunt volgen, dan zal dit een indicatie kunnen zijn dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook kan de wijze waarop de andere partij naar buiten kenbaar is een rol spelen bij de kwalificatie van de overeenkomst. Indien de andere partij in uw bedrijfskleding rondloopt en naar buiten kenbaar is alsof hij een van uw werknemers is, dan zou dit een indicatie kunnen zijn dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is dus van belang dat de andere partij zijn eigen bedrijfskleding draagt, of in ieder geval geen bedrijfskleding met uw bedrijfslogo.

Overige omstandigheden

Overige omstandigheden die nog een rol zouden kunnen spelen is dat de andere partij zelf zorg dient te dragen voor een adequate verzekering voor arbeidsongeschiktheid tijdens het werk. Het is niet aan te raden dat u een dergelijke verzekering regelt voor de andere partij, want dit zou een indicatie kunnen zijn voor een arbeidsovereenkomst.

Het is van belang om er rekening mee te houden dat niet één van bovenstaande aspecten doorslaggevend is, bij de kwalificatie van de overeenkomst worden alle aspecten betrokken.

Tot slot

Kort gezegd dient u dus rekening te houden met de volgende factoren:

Voor de kwalificatie van een overeenkomst wordt gekeken naar alle omstandigheden die een rol spelen bij de overeenkomst. Er mag geen verplichting zijn tot persoonlijke arbeid en betaling dient plaats te vinden doormiddel van facturering door de andere partij. Hierbij heeft de andere partij een wezenlijke invloed op het tarief. Ook mag geen sprake zijn van een gezag relatie en dient de andere partij zelf voor een adequate verzekering te zorgen voor arbeidsongeschiktheid tijdens het werk.

Wilt u meer informatie of juridisch advies over de kwalificatie van de overeenkomsten binnen uw onderneming? Neem dan contact op met Yung Li via info@lw.nl.

*De volledige uitspraak van het Hof Amsterdam kunt u hier nalezen: uitspraken.rechtspraak.nl