• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsAutomatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit en het burgerschap van de Unie

Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit en het burgerschap van de Unie

Blog - vreemdelingenrecht

Volgens de Nederlandse wet kan iemand automatisch en dus zonder dat daarvoor een besluit nodig is zijn Nederlandse nationaliteit verliezen. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit, een tweede nationaliteit van een land buiten de Europese Unie en woont u een lange tijd buiten Europa? Dan loopt u de kans om uw Nederlanderschap en daarmee ook het burgerschap van de Europese Unie van rechtswege te verliezen.

Deze regeling met betrekking tot het verliezen van het Nederlanderschap staat in artikel 15 eerste lid onder c van de RWN. Iemand die naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft, verliest na een onafgebroken periode van tien jaar verblijf buiten de Europese Unie automatisch het Nederlanderschap. Deze periode van tien jaar kan wel worden gestuit door de uitgifte van een Nederlands paspoort of reisdocument. Maar wat nu als uw paspoortaanvraag niet in behandeling wordt genomen of is afgewezen? Kunt u dan de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

De evenredigheidstoets

Op 12 maart 2019 stelde de rechter van de Europese Unie vast dat bij een automatisch verlies van het Nederlanderschap het mogelijk moet zijn om in individuele situaties na te gaan of dat wel evenredig is als daarmee ook het Unieburgerschap verloren gaat. Dit wordt ook wel de evenredigheidstoets genoemd. In deze toets wordt vanuit het Unierecht gekeken naar de gevolgen van het verlies van het burgerschap van de Europese Unie. Als bijvoorbeeld het recht om in de Unie te werken, te ondernemen, te studeren of familieleven te hebben wordt ontnomen of ernstig bemoeilijkt, dan is dat vaak niet evenredig.

In Nederland bestond er tot voor kort geen regeling om deze evenredigheidstoets uit te voeren. De Hoge Raad heeft daarom bepaald dat de rechter kan worden gevraagd deze toets uit te voeren. Ook is er intussen door de Nederlandse overheid een regeling gemaakt die het mogelijk maakt deze toets door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te laten uitvoeren.

Heeft u het Nederlanderschap verloren er heeft er geen evenredigheidstoets plaatsgevonden? Dan kunt u alsnog vragen om een evenredigheidstoets te laten doen. Komt hieruit dat de gevolgen voor u onevenredig zijn? Dan wordt u met terugwerkende kracht weer Nederlander!

Herkent u zich in de bovengeschetste situatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met mr. V.L. van Wieringen via (050) 360 3768 of info@lw.nl.