• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsInformatie over het bestuursverbod

Informatie over het bestuursverbod

Nieuws voor ondernemers

Ondernemers wees gewaarschuwd: een wetswijziging zorgt dat je als bestuurder bij niet integer handelen een bestuursverbod opgelegd kan krijgen om nog langer te functioneren als bestuurder/directeur van een B.V.

Wetgeving tegen misbruik van rechtspersonen
Vanaf 1 juli 2016 is het bestuursverbod van toepassing. Deze regeling zorgt dat een curator (een advocaat gespecialiseerd in faillissementen) of het Openbaar Ministerie een vordering tegen een (voormalig) bestuurder in kan stellen. Deze vordering bestaat uit een verbod van maximaal 5 jaar. In deze periode mag deze persoon niet optreden als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon. De regeling kun je terugvinden in de artikelen 106a t/m 106e van de Faillissementswet. Het doel van de wetgeving is om misbruik van het systeem van rechtspersonen tegen te gaan.

Alleen voor lopende faillissementen?
Opvallend is de vindplaats van de het bestuursverbod in de Faillissementswet. In de praktijk zal het vaak de curator zijn die geconfronteerd wordt met niet-integer handelen van de bestuurder van een failliete onderneming, maar dit is geen ‘must’. Ook buiten faillissement is het mogelijk je schuldig te maken aan fraude en/of benadeling. Is de regeling dan uitsluitend van toepassing in een lopend faillissement? Nee. Het feit dat de wetgever het OM de mogelijkheid biedt een bestuursverbod te vorderen, suggereert dat er geen sprake hoeft te zijn van een lopend faillissement. Ook na afwikkeling van een faillissement, houdt het OM de mogelijkheid een bestuursverbod te vorderen. De regeling geeft een benadeelde schuldeiser (buiten faillissement) niet de mogelijkheid een bestuursverbod in te stellen.

Mogelijke sancties
Voor een bestuursverbod moet zijn voldaan aan de vereisten opgesomd in artikel 106a Fw. Dit zijn in het kort:
• Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:138/248 BW).
• Paulianeus handelen (het bevoordelen van bepaalde schuldeisers, zoals familie, boven andere schuldeisers).
• Tekortschieten in informatieplicht en/of medewerkingsplicht.
• Tweemaal eerder betrokken zijn bij een faillissement met persoonlijk verwijt.
• Eerdere oplegging fiscale boete na vergrijp.

Gelden voor een bestuursverbod nu dezelfde eisen als voor bijvoorbeeld Paulianeus handelen? Ik meen van niet. Voor een bestuursverbod is voor wat betreft Paulianeus handelen, vereist dat sprake is van aanmerkelijke benadeling van de schuldeisers. Dit is een strengere eis dan die geldt voor een veroordeling van Paulianeus handelen waar slechts ‘benadeling’ hoeft te worden vastgesteld; geen ‘aanmerkelijke benadeling’. Bij overtreding van de informatieplicht en of de plicht tot medewerking is een ‘ernstige mate’ van tekortschieten vereist. Voor een bestuursverbod mag geconcludeerd worden dat er strengere eisen gelden dan voor de verwijten die ten grondslag liggen aan het bestuursverbod.

In een artikel van mw. mr. L. van der Gun in het advocatenblad (2019, 3; pag. 56-58) wordt duidelijk dat de regeling reeds met succes is toegepast en dus goed ingezet kan worden. Vragen of onduidelijkheden? Wij geven je graag meer informatie en advies over de regels en hierbij behorende sancties. Neem gerust contact met ons op!

Alexander Wiersma