• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsDe handelsnaam: beschrijvend doch beschermd?

De handelsnaam: beschrijvend doch beschermd?

Nieuws

‘Friet van Piet’, ‘Henk’s Fietsen’en ‘Tanja’s Taartenwinkel’. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Elke onderneming probeert zich zo te onderscheiden op de markt. De ene ondernemer doet dit door een zelf verzonnen, originele handelsnaam te gebruiken, de andere ondernemer kiest voor een meer beschrijvende benaming. Het voeren van een beschrijvende handelsnaam is onvervalst aantrekkelijk. Ondernemingen met generieke termen zijn namelijk makkelijk vindbaar op het internet en dat biedt weer concurrentievoordelen. Desalniettemin kan het voorkomen dat handelsnamen dusdanig gering van elkaar afwijken dat het niet meer duidelijk is dat er een verschil bestaat tussen deze ondernemingen. Hiervoor kan artikel 5 van de handelsnaamwet (hierna Hnw) de oplossing bieden.

Een procedure op grond van artikel 5 Hnw

Artikel 5 van de Hnw verbiedt het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met een oudere handelsnaam kan ontstaan. Voordat u overweegt een procedure te starten tegen een onderneming met een gelijksoortige handelsnaam, is het dus allereerst van belang na te gaan of u wel een ouder recht heeft. U kunt dit makkelijk inzien op de website van de kamer van koophandel, waar u een uitreksel van beide ondernemingen tot uw beschikking kunt krijgen.

Indien u een ouder recht heeft, is het vervolgens de vraag of de handelsnamen dusdanig gering van elkaar afwijken dat er een kans op verwarring kan ontstaan. Hoe meer de naam een beschrijvend karakter heeft, hoe makkelijker de kans op verwarring ontstaat. De discussie die in dit verband al jaren speelt, is of het beschermen van zuiver beschrijvende handelsnamen wel gerechtvaardigd is. Tegenhangers vinden dat zuiver beschrijvende aanduidingen vrij op de markt gebruikt moeten kunnen worden. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat iemand een monopolie krijgt op de naam ‘Henk’s Fietsenwinkel’. Lange tijd leek dit ook in de rechtspraak de tendens te zijn.

DOC Dairy Partners en Dairy Partners

Echter, op 19 februari 2021 deed een vergelijkbare zaak zich voor waar de rechter anders oordeelde. In deze zaak stonden twee zuivelondernemingen recht tegenover elkaar. De Britse kaasproducent handelde sinds 2007 onder de naam Dairy Partners. Deze kaas verkocht zij onder andere in Nederland. De Nederlandse kaasproducent genaamd DOC Dairy Partners verkocht sinds 2016  haar kaas evengoed in Nederland. Volgens Dairy Partners waren de namen dusdanig corresponderend dat er verwarringsgevaar zou ontstaan bij het publiek.  Volgens DOC Dairy Partners gebruikten partijen echter een beschrijvende naam en zijn daarvoor, in lijn met eerdere uitspraken, extra omstandigheden nodig voordat er verwarringsgevaar te vrezen is. In deze zaak kreeg Dairy Partners gelijk. Dit betekent, beschrijvende naam of niet, dat indien er verwarring ontstaat bij het publiek, u heden ten dage gewoon gebruik kunt maken van artikel 5 van de handelsnaamwet.

Dan zijn we er echter nog niet. Volgens de Hnw is het drijven van eenzelfde handelsnaam immers verboden, indien te verwachten is dat het publiek hierdoor in verwarring raakt of kan raken. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard van de onderneming, de vestigingsplaats en de bedrijfsactiviteiten. Tevens kan worden gekeken of het symbool van de onderneming, vaak zijnde het merk, ook overeenstemt. Daarnaast kan worden nagegaan of er auditieve overeenstemming is, wat de deskundigheid van het publiek is, en hoe bekend de handelsnaam is. De rechter zal al deze, en eventueel andere, omstandigheden meenemen in zijn afweging alvorens hij zijn oordeel velt.

Bestaat er geen verwarringsgevaar? Ook dan nog geen reden tot paniek. Buiten het geval van verwarringsgevaar is ook denkbaar een beroep op verwatering van de handelsnaam of afbreuk aan de reputatie van de onderneming.

Krijgt u van de rechter gelijk? Dan kunt u onder andere een verbod op het gebruik van de naam vorderen, een wijzigingsverzoek doen en in bepaalde gevallen zelfs schadevergoeding vorderen.

De uitspraak DOC tegen Dairy Partners is terug te lezen op uitspraken.rechtspraak.nl

Heeft u uw eigen handelsnaam voorbij zien komen en bent u het hier niet mee eens? Neem dan gerust contact op met Yung Li of mail naar info@lw.nl.

 

Tekst: Lonne Heetkamp