• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsDoorbetaling loon na gewijzigd reisadvies vakantieland

Doorbetaling loon na gewijzigd reisadvies vakantieland

Nieuws

Nu de zomer weer begonnen is en de Covid-restricties steeds verder worden opgeheven zullen steeds meer mensen een vakantie naar het buitenland boeken. Op dit moment worden landen gecategoriseerd met kleuren waar een bepaald reisadvies bij hoort. Voor werkgevers en werknemers brengen deze vakanties naar het buitenland ook risico’s met zich mee. Want wat nu als het land waarin je op vakantie gaat ineens van kleur verschiet, van bijvoorbeeld geel naar oranje? Of nog erger, naar rood?

Mag een werkgever, wanneer een werknemer verplicht in quarantaine moet, loonbetaling stopzetten?

Kleurcodes met bijbehorend reisadvies

  • Groen betekent in dat er gereisd mag worden. Er geldt geen quarantaine- of testverplichting bij thuiskomst.
  • Geel betekent dat er wel risico’s zijn. Er mag wel gereisd worden en er geldt geen quarantaine- of testverplichting bij thuiskomst.
  • Oranje betekent ernstige risico’s. Er mag alleen gereisd worden als dat noodzakelijk is. Wanneer je terug naar Nederland reist, moet je je vóór de grens laten testen. Dit geldt voor 13 jaar en ouder. Alleen als de uitslag negatief is mag je het land in. Het dringende advies bij deze kleurcode is om na thuiskomst in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor wanneer je gevaccineerd bent.
  • Rood betekent zeer ernstige risico’s. Het advies is om er niet naartoe te reizen. Als je er toch naartoe reist, moet je je eerst laten testen op corona wanneer je terug naar Nederland reist. Ook dit geldt voor 13 jaar en ouder. Alleen bij een negatieve uitslag mag je terug het land in en bij thuiskomst geldt een quarantaineverplichting.

Hoofdregel in het arbeidsrecht is vanaf 1 juli 2020: geen arbeid, wel loon. Tenzij de werknemer de arbeid niet wil of kan verrichten, en de oorzaak hiervoor voor zijn rekening dient te komen. De vraag is dus of reizen naar een vakantieland dat ineens van kleur verschiet voor rekening van de werknemer moet komen.

Reizen naar een groen land

Stel je reist als werknemer naar een land dat op dat moment de kleurcode groen heeft en dit land springt tijdens de vakantie naar een andere kleur waardoor je na terugkomst geen werkzaamheden meer verrichten. Denk hierbij ook weer aan bijvoorbeeld noodgedwongen in het vakantieland blijven of een verplichte thuisquarantaine. Behoud je dan nog steeds je recht op loon? Reizen naar een groen land lijkt in eerste instantie zonder risico’s. Maar, het is nu inmiddels algemeen bekend dat een land toch vrij plots van kleurcode kan verschieten. Het is nog niet zeker hoe een rechter zich hierover zal uitlaten omdat er nog geen geschil hierover aan een rechter is voorgelegd. In elk geval is het advies aan werknemers om bewust te zijn van eventuele risico’s. Het advies is voor werkgevers om de werknemer vooraf op deze risico’s te wijzen.

Reizen naar een geel, oranje of rood land

Stel je reist als werknemer bewust naar een geel, oranje of rood land. Omdat je in deze situatie als werknemer bewust al het risico aanvaardt dat jij na je vakantie mogelijk geen werkzaamheden kan verrichten, zal dit voor risico van de werknemer komen. Een werkgever is dan niet verplicht om het loon door te betalen. De werknemer heeft natuurlijk nog wel de optie eerst zijn vakantiedagen op te nemen om te voorkomen dat loon niet wordt uitbetaald.

Mogelijkheid tot thuiswerken

Een uitzondering is wanneer de werknemer wel de mogelijkheid heeft tot thuiswerken tijdens een quarantaineverplichting. Dan kan de werknemer immers wel zijn arbeid verrichten. Als thuiswerken dus mogelijk is, mag de werkgever het loon niet opschorten. Als thuiswerken niet mogelijk is dan mag een werkgever het loon wel opschorten.

Advies

Als werknemer is het van belang om bewust te zijn van de gevolgen van de opgelegde reisadviezen en om te zorgen dat je goed op de hoogte bent van het op dat moment geldende reisadvies van jouw vakantieland.

Als werkgever is het van belang om vooraf de werknemers te waarschuwen voor de gevolgen van het reizen naar een vakantielanden als die plots van kleur verschiet. Zodra de werknemers hiervan op de hoogte zijn gebracht, dan is het duidelijk dat de gevolgen door het verschieten van kleur van het vakantieland, voor rekening van de werknemer komen.

Mocht je als werkgever of werknemer hierover een geschil krijgen, is het verstandig juridisch advies in te winnen. Zeker omdat de regels hierover nog vaak wisselend zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stefanie de Vries via info@lw.nl.