• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsEen buitenlandse werknemer in dienst nemen

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen

Blog - vreemdelingenrecht

Wanneer u als werkgever op de Nederlandse arbeidsmarkt geen geschikte kandidaat voor uw vacature kan vinden, is het in dienst nemen van een buitenlandse werknemer misschien wel een oplossing. Voor een werknemer van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) heeft u als werkgever wel een vergunning nodig: een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Afhankelijk van de duur van het werk wordt bepaald of een TWV of GVVA moet worden aangevraagd. Voor een periode korter dan 90 dagen moet een TWV aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt door de werkgever bij het UWV ingediend. Ook voor studenten die een verblijfsvergunning voor studie hebben en asielzoekers in procedure moet een moet een TWV worden afgegeven.

Een GVVA kan worden aangevraagd door vreemdelingen die voor een periode langer dan drie maanden in Nederland in loondienst willen werken. Deze aanvraag kan zowel door de werkgever als de vreemdeling bij de IND worden aangevraagd. Anders dan bij de TWV wordt bij de GVVA ook direct een machtiging tot voorlopig verblijf aangevraagd als de vreemdeling daarvoor nog geen verblijfsvergunningen in Nederland had. Een machtiging tot voorlopig verblijf is een inreisvisum voor langer verblijf in Nederland en kan samen met de GVVA worden aangevraagd.

Wet Arbeid Vreemdelingen

In de Wet Arbeid Vreemdelingen staan de voorwaarden waaronder de werkgever buitenlandse werknemers van buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is. Deze wetgeving heeft als doel om het verstrekken van een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf te vereenvoudigen en de controle van de verblijfsstatus voor iedereen gemakkelijker te maken.

Een werkgever die een buitenlandse werknemer zonder geldige werkvergunning voor zich laat werken, riskeert een boete. Alleen onder de volgende voorwaarden mag iemand van buiten de EER en van buiten Zwitserland in Nederland werken:

  • De werkgever kan geen geschikte kandidaat vinden in 1 van de EER-landen
  • De vacature staat minimaal 5 weken open. Voor vacatures die moeilijk te vervullen zijn, is de periode 3 maanden.
  • De werkgever toont aan er alles aan te doen om personeel te vinden in Nederland, de EER, of Zwitserland

Een TWV of GVVA aanvragen in Nederland

In de aanvraagprocedure(s) wordt er door het UWV gekeken of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Binnen 5 weken hoort u of u voor uw werknemer een TWV krijgt. Voor een aanvraag GVVA heeft de IND een beslistermijn van 90 dagen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een werkvergunning voor een buitenlandse werknemer? Neem dan gerust contact op met mr. V.L. van Wieringen via (050) 360 3768 of info@lw.nl.

 

Tekst: Zefanja Leemburg