• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsErkend referent voor buitenlandse werknemers

Erkend referent voor buitenlandse werknemers

Blog - vreemdelingenrecht

Nu er een grote krapte op de arbeidsmarkt heerst kan het voor uw bedrijf aantrekkelijk zijn om te werken met buitenlandse werknemers. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan het aannemen van pas afgestudeerde buitenlandse studenten of het aantrekken van seizoenarbeiders of andere werknemers uit het buitenland. Deze werknemers hebben, voordat ze bij u aan de slag kunnen, een verblijfsvergunning nodig.

Als u buitenlandse werknemers in dienst wilt nemen, is het wellicht verstandig om uw bedrijf te laten registreren als erkend referent. Dit doet u door een procedure te doorlopen bij de IND. Als die procedure succesvol is afgerond is uw bedrijf erkend referent en wordt u als zodanig geregistreerd.

Registratie als erkend referent is verplicht als u verblijfsvergunningen aan wilt vragen voor au-pairs, studenten, uitwisselingsjongeren, kennismigranten en onderzoekers. Voor het aanvragen van verblijfsvergunningen voor werknemers die gewoon arbeid verrichten of lerend werken is de registratie als erkend referent niet verplicht, maar het biedt wel voordelen.

De belangrijkste voordelen van het zijn van erkend referent zijn:

  • U kunt gebruikmaken van een versnelde toelatingsprocedure. De IND zal uw aanvraag voor een verblijfsvergunning voor uw buitenlandse werknemer dan versneld behandelen;
  • U hoeft minder bewijsstukken aan de IND te sturen bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor uw buitenlandse werknemers;
  • U kunt gebruikmaken van de informatielijn of de mailbox bij de IND voor erkend referenten.

De procedure om erkend referent te worden is sneller en goedkoper dan voorheen. Er worden door de IND een aantal eisen gesteld aan uw organisatie:

  • Uw organisatie moet ingeschreven staan in het Handelsregister;
  • Uw organisatie mag niet failliet zijn en er mag geen sprake zijn van surseance van betaling;
  • De continuïteit en solvabiliteit van uw organisatie moet voldoende zijn gegarandeerd. Dit moet u aantonen met financiële stukken uit het verleden (bijvoorbeeld jaarrekeningen) en/of prognoses van de prestaties van uw organisatie in de toekomst;
  • De organisatie, de bestuurders en de bij de organisatie betrokken personen moeten betrouwbaar zijn. Hierbij kunt u denken aan het overleggen van verklaringen omtrent het gedrag.

Wilt u uw organisatie als erkend referent laten registreren of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met mr. V.L. van Wieringen via (050) 360 3768 of info@lw.nl