• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsIn verzet tegen een verstekvonnis

In verzet tegen een verstekvonnis

Blog - Burgerlijk Procesrecht

Een dagvaarding is een schriftelijk stuk waarmee een procedure begint bij de rechter. Tijdens de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum krijgt de gedaagde de mogelijkheid om zich voor de rechter, tegen de vordering van de eiser, te verweren. Als de gedaagde niet op de dagvaarding verschijnt, wijst de rechter een verstekvonnis. Dit betekent dat de rechter de vordering van de eiser toewijst, tenzij deze de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Een gedaagde kan zich alsnog tegen de vorderingen van de eiser verweren door in verzet te gaan.

Een verzetprocedure wordt gevoerd bij de rechter die het verstekvonnis wees. De bij verstek veroordeelde gedaagde, kan in verzet gaan door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden. Op deze manier kan de rechter de zaak alsnog inhoudelijk behandelen. De verzetdagvaarding geldt als een conclusie van antwoord. In deze verzetdagvaarding beschrijft de gedaagde zijn verweren tegen de vorderingen in de oorspronkelijke dagvaarding. Ook kan de gedaagde hierin aangeven dat hij iets terugvordert van de eisende partij.

Verzettermijn

Voor het instellen van verzet geldt een korte termijn, te weten vier weken. Voor gedaagden die woonachtig zijn in het buitenland geldt een termijn van acht weken. De termijn kan op verschillende momenten gaan lopen:

  1. Nadat de deurwaarder het verstekvonnis aan de gedaagde heeft overhandigd. De verzettermijn vangt dus niet aan als de deurwaarder het vonnis aan een huisgenoot heeft overhandigd of in de brievenbus doet; of
  2. Nadat de gedaagde een daad van bekendheid verricht. Dit betekent dat de gedaagde een daad verricht waaruit blijkt dat de gedaagde bekend is met de inhoud van het verstekvonnis. Dit kan bijvoorbeeld als er een e-mail wordt gestuurd naar de eisende partij waarin de gedaagde opheldering van het vonnis vraagt; of
  3. Nadat de tenuitvoerlegging van het vonnis is voltooid. Denk hierbij aan een executoriale beslaglegging. De gerechtsdeurwaarder legt dan beslag op het vermogen van de gedaagde.

Betekening deurwaarder

De verzetdagvaarding moet door de gerechtsdeurwaarder bij de eiser worden betekend, dat wil zeggen bezorgd. In het exploot van de dagvaarding doet de gerechtsdeurwaarder verslag van de betekening. Een gerechtsdeurwaarder beschrijft in een exploot wat de ambtelijke handeling is. Om te voldoen aan de juiste termijnen bevat het exploot van de verzetdagvaarding altijd de datum van de betekening.

Gevolgen verzet

Als de gedaagde binnen de gestelde termijn van vier weken in verzet gaat, behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk. Als de gedaagde niet binnen de gestelde termijn van vier weken in verzet gaat, staat er geen rechtsmiddel meer open en wordt het verstekvonnis definitief. De gedaagde is dan dus gebonden aan het verstekvonnis.

Het is raadzaam om in een verzetsprocedure een advocaat in de arm te nemen. De reden hiervoor is de korte termijn waarin de gedaagde in verzet kan gaan. Ook moet de inhoud van de verzetdagvaarding aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Als de dagvaarding niet aan deze eisen voldoet, kan het zijn dat de rechter dit niet inhoudelijk bekijkt. Het verstekvonnis wordt dan definitief.

Heeft u vragen over dit onderwerp, is er tegen u een verstekvonnis gewezen of wilt u een verzetprocedure starten? Neem dan contact op met Yung Li via info@lw.nl of (050) 360 37 68.