• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsUitbreiding consumentenbescherming bij gebrek koop (tweedehands)auto

Uitbreiding consumentenbescherming bij gebrek koop (tweedehands)auto

Blog - Consumentenrecht

Sinds 1 januari 2022 geldt er een nieuwe Europese Richtlijn (EU) 2019/771, die gaat over regels ten aanzien van consumentenkoop. Deze nieuwe regels hebben nogal wat gevolgen en geven vooral de consument meer bescherming dan dat zij eerder onder de oude regels had. In deze blog zal er stilgestaan worden bij de gevolgen van deze nieuwe regels, in het geval dat een consument een beroep doet op de regels van (non-)conformiteit bij de koop van een tweedehandsauto.

Wat hield de bescherming voor consumenten in onder de oude regels?

De hoofdregel voor conformiteit is dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst die tussen de consument en de autoverkoper is gesloten, moet beantwoorden. De zaak moet dan de eigenschappen bezitten die een consument ervan mag verwachten. In elk geval moet de zaak de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik ervan nodig zijn en waarvan een consument niet aan de aanwezigheid hoeft te twijfelen. De eigenschappen waaraan de auto dient te voldoen hangt af van verschillende factoren, zoals beloftes die door de verkoper zijn gedaan, de omschrijving in de advertentie, prijs van de auto, etc.

Voldoet een afgeleverde zaak hier niet aan? Dan is er sprake van non-conformiteit op grond waarvan de verkoper de auto kosteloos dient herstellen.

Onder de oude regels werd uitgegaan van een bewijsvermoeden die luidde dat wanneer er zich een gebrek openbaarde binnen 6 maanden na aankoop van de auto, er dan werd geacht dat dit gebrek ook al ten tijde van de aankoop aanwezig was en aldus de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordde.

Als een consument binnen die termijn een beroep doet op non-conformiteit, dan draagt de verkoper de bewijslast om aan te tonen dat de auto wel degelijk aan de overeenkomst beantwoordt, vanwege dat bewijsvermoeden.

Welke bescherming heeft de consument nu onder de nieuwe regels?

Met de nieuwe Richtlijn is de wettelijke garantietermijn van 6 maanden verdubbeld naar 12 maanden. Onder de nieuwe regels wordt er vermoed dat de auto niet voldoet aan de koopovereenkomst, als het gebrek zich binnen één jaar na aflevering openbaart.

Vooral voor tweedehands autoverkopers is deze nieuwe Richtlijn zeker van belang. Voor verkopers is het van belang om hun positie te verbeteren voor de verkoop. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide keuring voor de verkoop, zodat de technische staat van de auto voldoende duidelijk is voor alle partijen. Zorg ook dat je, als verkoper, de koper wijst op eventuele slijtage-onderdelen die voor reparatie aan bod (kunnen) komen.

LET OP -> Het is niet mogelijk om de wettelijke garantie uit te sluiten door dit onderling met elkaar af te spreken. Het is ook niet mogelijk om op de koopovereenkomst een bepaling op te nemen waarin staat dat de klant ermee instemt dat hij afziet van deze wettelijke regels. De wettelijke regels zijn van dwingend recht, het staat iemand niet vrij daarvan af te wijken.

Heeft u als verkoper een geschil met een klant of als koper een geschil met de verkoper over een gekochte auto waarbij een beroep kan worden gedaan op non-conformiteit? Wenst u advies over uw positie in die kwestie of heeft u vragen over de regels rondom non-conformiteit? Neem dan vrijblijvend contact op met Stefanie de Vries via info@lw.nl of 050-3603768.