• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsVoorkom een faillisement met een onderhands akkoord

Voorkom een faillisement met een onderhands akkoord

Nieuws

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De wet maakt het mogelijk schuldeisers van uw onderneming te dwingen mee te werken aan een onderhands dwangakkoord in tijden van financiële problemen. Bijzonder aan deze regeling is dat ook schuldeisers die niet met het akkoord instemmen kunnen worden gedwongen mee te werken.

De WHOA, geïnspireerd om de Amerikaanse Chapter 11-procedure, geeft ondernemingen de mogelijkheid schuldeisers te dwingen mee te werken aan een onderhands akkoord om een reorganisatie mogelijk te maken. Daarbij moet de situatie in een geval van een (mogelijk) faillissement worden vergeleken met de situatie waarin er door de onderneming een beroep wordt gedaan op de WHOA. Voor -in de basis- gezonde ondernemingen biedt een reorganisatie vaak meer perspectief dan een faillissement.

Om een beroep op de WHOA te kunnen doen moet de onderneming kunnen aantonen dat zij in een toestand verkeerd waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij de openstaande schulden niet kan betalen (art. 370 lid 1 Faillissementswet). Ook wanneer dit op de korte termijn wel mogelijk is, maar de lange termijn geen goed perspectief biedt, kan vooruitlopend al een akkoord worden aangeboden.

Naast de schuldenaar kunnen ook aandeelhouders en ondernemingsraden een WHOA-traject starten. Dat kan door de rechtbank te verzoeken een herstructureringsdeskundige aan de wijzen die het akkoord zal voorbereiden een aanbieden aan de rechter.

Door de coronacrisis verkeren veel ondernemingen in zwaar weer. Vooral voor de ondernemingen waarbij het perspectief na de coronacrisis er positief uit ziet, kan de WHOA uitkomst bieden. Als uw onderneming nog levensvatbaar is, maar er door de crisis een zware schuldenlast is ontstaan, kan de WHOA wellicht uitkomst bieden.

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u advies nodig met betrekking tot de WHOA? Neem dan contact op met Yung Li.

 

 

Tekst: Daan Peper